Honlap/Nyitólap Kik vagyunk Konferenciáink Fényképek Könyvkiadás Válogatott Irások Vezetőség Kapcsolataink
2013 AKADÉMIAI NAPOK LIEBFRAUENBERG

2013 Akadémiai Napok Liebfrauenberg (Élzász)

2013. május 6 - 11

A bázeli székhelyű Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2013. május 6-11. között Elzászban, a liebfrauenbergi evangélikus tanulmányi központban tartja idei Akadémiai Napjait. A konferencia témáját: Többnyelvűség – belső gazdagodás, a helyszín, a kétnyelvű Elzász is kínálja.

A határon túli területeken a többségi nyelv – kisebbségi nyelv dimenzióban merül el a többnyelvűség problematikája. Magyarországon általában inkább a világnyelvek megtanulásában jelentkező hiányosságok aggasztóak. Közhelyszerűen megfogalmazódik az állítás, hogy a magyarok, úgy általában, nehezen tanulnak nyelveket. Ha kutatási adatokat vizsgálunk, már nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben is nagyok a társadalmi különbözőségek

Magyarországon csakúgy, mint a kisebbségben élő magyarság körében, a jó anyagi háttérrel rendelkező családok igyekeznek biztosítani, hogy gyermekeik mind a világnyelveket, mind a többségi nyelvet megtanulva a legjobb lehetőséghez jussanak szellemi és anyagi felemelkedésükhez. Mégis, a szomszédállamokban a magyar tannyelvű gimnáziumok tanulóinak egy része nem tanulja meg a többségi nyelvet a sikeres érettségihez szükséges szinten. Vizsgálatra szorul a kérdés: veszélyezteti-e a magyar identitást a többségi államnyelv elsajátítása? Nem az szolgálja-e jobban a magyar nemzetiség megmaradását szülőföldjén, ha nyelvi téren is kiállja a versenyt a többséghez tartozókkal? Másrészt a magyarországi viszonyokat nézve, vajon nem akadálya-e a magyarok külföldi érvényesülésének, kedvező „imázsának” az idegen nyelv(ek) tudásának hiánya? És általában jelent-e belső gazdagodást, szellemi gyarapodást az egyénnek, ha több nyelven beszél?

Az Akadémiai Napok szervezői e kérdésre már válaszoltak azzal, hogy a „többnyelvűség” mellé a címben a „belső gazdagodást” illesztették. Ugyanakkor ahhoz, hogy a többnyelvűség ne nyelvtörvényeket, tiltásokat, erőszakos nyelvi asszimilációt jelentsen, félelemmentes gondolkodásra, szabad eszmecserére, és mindenekelőtt a másik (anyanyelve) iránti kíváncsiságra és tiszteletre van szükség. Ebben a légkörben készülünk a sokhelyt fájdalmasan nélkülözött, civilizált dialógusra, ami nélkül nincs élő, működő demokrácia. Fontosnak tartjuk a különböző nézeteket vallók közti párbeszédet, amire találkozóinkon, bármily csekély is legyen azok hatása, alkalmat akarunk adni.

E kérdésekkel való foglalkozás, s a kétnyelvű Elzász viszonyainak megismerése mellett szokás szerint reggeli áhítatok, irodalmi és zenei esték, ökumenikus istentisztelet és strasbourgi kirándulás gazdagítják tanulmányi hetünket, amelyre szeretettel hívjuk érdeklődő, a magyarság sorsáért, felemelkedéséért felelősséget érző barátainkat, magyar testvéreinketMÁJUS 6. HÉTFŐ

15.00 - 17.30
Érkezés, elhelyezés

18.00
Megnyitó, köszöntések
Varga Pál ref. lelkész, EPMSZ-elnök, Dietenheim (D)
Jacky-Szalóki Anna, a strasbourgi magyar egyesület eelnöke
Rémy Eckert, Liebfrauenberg tanulmányi központ fenntartó testületének elnöke
tolmácsol:Hampel Márta
Közreműködik Orth Enikő zongoraművész, Nagyszeben

18.30 - 20.00
Aperitif, ismerkedés, vacsora

18.30 - 19.30
Állófogadás

20.15
Orth Enikő zongoraművész hangversenye

MÁJUS 7. KEDD

09.00 - 09.30
Bevezető áhítat
Kuti József ref. lelkész, Kecskemét

10.00 - 11.00
Nyelvében (v)él a nemzet...
Nádasdy Ádám nyelvész, Budapest
Bemutatja:..

11.30 - 12.30
A történelmi Magyarország többnyelvűsége nemzetközi szinten
Robert Evans történész, Budapest
Bemutatja: ..

12.00 - 13.00
Ebéd

15.00
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem tisztújító közgyűlése

17.15 - 18.45
Munkacsoportok

19.00 - 20.00
Vacsora

20.15
Versben bujdosó. Nyelvhez kötött szépirodalom
Demény Péter író, szerkesztő, Kolozsvár

MÁJUS 8. SZERDA

09.00 - 09.20
Áhítat
Gémes Pál evangélikus lelkész, D – Weil der Stadt

09.45 - 10.45
A többnyelvűség alapkérdései
Bartha Csilla nyelvész, Budapest
Bemutatja: ..

11.150 - 12.30
A megbékélés gondolata a köztörténetben és a közgondolkodásban
Közös történelem - közös történelemkönyv?
Szarka László történész, Budapest
Bemutatja: ..

12.00 - 13.00
Ebéd

16.00 - 17.00
Migráció és identitás
Melegh Attila szociológus, Budapest
Bemutatja: ..

17.15 - 18.45
Munkacsoportok

19.00 - 20.00
Vacsora

20.15
Eső előtt
Milco Mancevski filmje a balkáni etnikai-vallási konfliktusokról.
Macedón-angol-francia koprodukció, magyar szinkronnal

MÁJUS 9. ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

8.30 - 9.45
Ünnepi ökumenikus istentisztelet
Igehirdetés párbeszédben :
Székely Kinga-Réka unitárius lelkész, Homoródszentpéter és
Vályi-Nagy Ágnes református lelkész, CH – Therwil

10.00
Autóbuszkirándulás Strasbourgbaal

11.00
Városnézés német nyelvű idegenvezetőkkel, magyar fordítással

13.00
Ebéd Strasbourgban

14.30
Indulás Hagenauba
A helyi kétnyelvű iskola megtekintése, rövid ismertetéssel:
Kétnyelvű iskolák Elzászban

16.00
Zweisprachigkeit und Identität. Das Elsass und seine Sprachgeschichte
(Kétnyelvűség és identitás. Elzász nyelvi története)
Pfr. Sören Lenz, evang. lelkész, Liebfrauenberg teol. igazgatója előadása, magyar fordítással

17.00
Visszaindulás Liebfrauenbergbe

19.00 - 20.00
Vacsora

20.15
Irodalom és zene
Lackfi János író, költő, szerkesztő, Zsámbék
Donáth Lehel gordonka és Donáth Miho zongora, Winterthur

MÁJUS 10. PÉNTEK

09.00 - 09.20
Áhítat
Tempfli Imre r. kat. lelkész. Stuttgart

09.45 - 10.45
A többnyelvűség esélyei Közép-Európában
Ódor László nyelvész, irodalmár, Stuttgart

11.15 - 12.45
Többnyelvűség és egyházi szolgálat
Kerekasztal beszélgetés
Moderál:Kálmán Szabolcs ny. ref. lelkész, Cleveland OH / Tata
Résztvevő ref. lelkészek:
Beszédes Mária, Szabadka
Varga Pál, Dietenheim
Veres Kovács Attila, Nagyvárad

12.00 - 13.00
Ebéd

16.30 - 17.30
Mit jelent neked a többnyelvűség? - kerekasztal-beszélgetés
Moderál: Hermán M. Rebekka,református lelkész, műfordító, Budapest
Résztvevők:
Demény Péter, Kolozsvár
Gyimóthy Lilla, Tata
Manzinger Krisztián jogász, Budapest
Szabó Ágnes film- és TV-hangtechnikus , Párizs
Tréfás Dávid történész, Basel

17.30 - 18.45
A Szabadegyetem és tásegyesületei fóruma
Kitekintés - az Akadémiai Napok bezárása
az EPMSZ megválasztott elnöke

19.00 - 20.00
Vacsora

20.15
Záróest:
Elzászi néptánccsoport - zene és tánc, közös ének

MÁJUS 11. SZOMBAT

09.00 - 09.20
Útravaló áhítat (Ézs 25, 6 - 8)
Benkő-Zonda Timea evang. lelkész, Marosvécs