Honlap/Nyitólap Kik vagyunk Konferenciáink Fényképek Könyvkiadás Válogatott Irások Vezetőség Kapcsolataink
2012. Akadémiai Napok
Félixfürdő (Bãile Felix)

2012 Akadémiai Napok
Félixfürdő
2012. május 14-19.Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2012. május 14. és 19. között, a Nagyvárad melletti Félixfürdőn rendezi meg soron következő Akadémiai Napjait Nemzeti önkép és szomszédság címmel. Erre a témára egyszerre igaz, hogy évtizedek, sőt évszázadok óta tépelődünk rajta s hogy újra és újra a körmünkre ég. Mindez kétszeresen is arra kötelez bennünket, hogy az unalmas, üres, vagy álszent szólamok helyett őszinte, pontos és érzékletes válaszokat adjunk a felvetett kérdésekre. Ebben lesznek segítségünkre a meghívott előadók: teológusok, történészek és irodalmárok, szociológusok és néprajzosok Erdélyből és a Partiumból, a Felvidékről és a Délvidékről, Magyarországról, Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból.

Célunk az, hogy a rövid teológiai, történeti és irodalmi alapvetés után a jelen és a jövő felé fordítsuk a beszélgetések irányát. Ebből a szempontból különösen érdekes lehet az erdélyi, magyarországi és Nyugat-európai fiatal értelmiségiek kerekasztal-beszélgetése a konferencia zárónapján.

A kulturális programok – amelyek mindig is jellemezték az EPMSZ Akadémiai Napjait –, most különösen is részei lesznek a választott téma feldolgozásának: mit tartanak magukról azok a nemzetek, amelyek itt, a Kárpát-medencében „szomszédságra vannak ítélve”? Minden kedves érdeklődő barátunkat szeretettel várja Akadémiai Napjaira


MÁJUS 14. HÉTFŐ

13.30 - 15.00
Érkezés, regisztráció

16.00
Megnyitó, köszöntések
Varga Pál ref. lelkész, EPMSZ-elnök, Dietenheim (D)
Csűry István református püspök, Nagyvárad
Bíró Rozália alpolgármester, Nagyvárad

17.00
Séta az identitásban - széljegyzetek az erdélyi magyar önértelmezéshez
Demény Péter író, szerkesztő, Kolozsvár

18.30 - 19.30
Állófogadás

20.00
A sokszínű erdélyi zene, Kolozsvár
Ensemble Flauto Dolce és zenész barátai hangversenye
Művészeti vezető: Majó Zoltán

MÁJUS 15. KEDD

09.00 - 09.20
Áhítat (Zsolt 24,1)
Varga Pál ref. lelkész, Dietenheim

09.45 - 10.35
Népek, nemzetek a Bibliában
Hermán M. János református lelkész, Zwolle (NL) / Nagyvárad
Bemutatja:..

10.35 - 11.00
Kávészünet

11.00 - 11.45
A népszolgálat fogalma és eróziója
Bárdi Nándor történész, Budapest
Bemutatja: ..

11.50 - 12.45
Nemzeti önképek a 19. századi Magyarországon
Ábrahám Barna történész, Budapest
Bemutatja: ..

16.00
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem rendkívüli közgyűlése

17.00
A társegyesületek beszámolói
EPMSZ Egyesület, Budapest
Erdélyi Kör
Felvidéki (Szlovákiai) Kör
Kárpátaljai Kör

18.00 - 18.40
Vacsora

18.45
Indulás buszokkal Nagyváradra

19.30
Színházi est:
Howard Barker: Jelenetek egy kivégzésből
A Nagyváradi Szigligeti Színház előadása

MÁJUS 16.SZERDA

09.00 - 09.20
Áhítat (Gal 3, 27 - 28)
Visky István református lelkész, Fugyivásárhely

09.45 - 10.35
Nemzettudat kisebbségben és többségben (A magyarságon belüli másság)
Láng Gusztáv irodalomtörténész, kritikus, Szombathely/Táplánszentkereszt
Bemutatja: ..

10.35 - 11.00
Kávészünet

11.00 - 12.45
Nemzettudat 2012 - kerekasztal
Vezeti: Kántor Lajos irodalomtörténész, Kolozsvár
Bányai János irodalomtörténész, Újvidék
Hunčik Péter pszichiáter, író, Dunaszerdahely
Kovalszki Péter orvos, Detroit
Láng Gusztáv, Szombathely/Táplánszentkereszt
Szörényi László irodalomtörténész, Budapest

16.00
„Nyugati vártán”
Szabó Zoltánra emlékezünk - könyvbemutató
Balla Bálint szociológus, Berlin
András Sándor író, nyelvész, Nemesvita

17.00 - 18.30
Munkacsoportok

20.00
Nagyvárad a költészetben - irodalom és zene
Boka László irodalomtörténész, Nagyvárad/Budapest
Thurzó Zoltán zongoraművész, Nagyvárad

MÁJUS 17. ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

Autóbuszkirándulás

9.00
Indulás a Hegyközben lévő Siter ref. templomába

10.00
istentisztelet a mennybemenetel ünnepén
Igét hirdet Mátyás Attila evangélikus lelkész, Nagyvárad
Úrvacsorát oszt Gavrucza-Nagy Emese református lelkész, Siter
A Szabadegyetem nevében köszöntőt mond Varga Pál elnök

12.00
Ebéd a vendéglátókkal a helyi közösségi házban
Köszöntőt mond Vitályos Barna polgármester

13.15
Kirándulás a Medve-barlanghoz

19.15
Vacsora Félixfürdőn

20.15
Nemzeti önképek és szomszédságok Nyugat-Európában
Feischmidt Margit kulturális antropológus, Pécs /Budapest

MÁJUS 18. PÉNTEK

09.00 - 09.20
Áhítat (jER 29, 4 - 7)
Buzogány Csoma István unitárius lelkész, Nagyvárad

09.45 - 10.45
Vállakozói kultúra és közösségformálás Erdélyben
Kató Béla református lelkész, egyházker. főjegyző,Sepsiszentgyörgy / Illyefalva

10.45 - 11.15
Kávészünet

11.15 - 12.45
Vállalkozói fórum
Kerekasztal felkért résztvevőkkel
Vezeti:Kató Béla

16.30 - 17.30
Nemzeti önkép és helyzetadta identitások
Kerekasztal, vezeti Vályi-Nagy Ágnes református lelkész, Therwil (CH)
Résztvevők:
Boka Lászlóirodalomtörténész
Fosztó László antropológus, Kolozsvár
Iancu Laura néprajzkutató, Magyarfalu /Budapest
Szabó Ágnes film- és TV-hangtechnikus , Párizs
Zászkaliczky Márton történész, Budapest

17.30 - 18.30
A Szabadegyetem fóruma

20.00
Záróest: a Nagyvárad Táncegyüttes bemutatója
Vezeti Miklós János, majd közös ének, táncház

MÁJUS 19. SZOMBAT

09.00 - 09.20
Útravaló áhítat (Ézs 25, 6 - 8)
Herdean Gyöngyi református lelkész, Nagyvárad

10.30
Fakultatív kirándulás: Városnézés a szecessziós Nagyváradon
Veres Kovács Attila ref. lelkész vezetésével
„Koccintás” Adyval a Hungária kávéházban