Kik vagyunk Konferenciáink Fényképek Könyvkiadás Vezetőség Kapcsolataink

EPMSZ Erdélyi Kör Konferenciája 2018 szeptember 28-30.

Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ. IN MEMORIAM Tonk István, Kántor Lajos, Veres-Kovács Attila – Meghivó és Program [3028 KB] - Jelentkezési határidő: szept. 10.

Elhúnyt Balla Bálint, az EPMSZ tiszteletbeli elnöke.

Dr. Balla Bálint egyetemi tanár, az EPMSZ volt elnöke, majd tiszteletbeli elnöke Berlinben elhúnyt. – Értesítés (Varga Pál levele) [163 KB].

EPMSZ Konferencia 2018 április 27 - május 3.

SORSOK, EMBEREK: 1918 és azóta - Hivogató [265 KB] - Programfüzet [267 KB] - Jelentkezés [272 KB] Meghosszabbított jelentkezési határidő: márc. 15. - Tudnivaló [75 KB] Lásd részletesebben Konferenciáink alatt!

Mi az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ)?Az EPMSZ 1969-ben alakult meg és 1972 óta svájci egyesületként működik, székhelye Bázel. 1996 februárjában Budapesten létrejött magyarországi testvérszervezete, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, amelyet a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vett. 2000 januárjában Marosvásárhelyen megalakult az EPMSZ Erdélyi Köre.Az EPMSZ civil szervezet, amelyet Nyugat-Európában élő protestáns, egyben ökumenikus gondolkodású magyar értelmiségiek 1969-ben vallásos, tudományos és kulturális célok megvalósítására alapítottak.CéljainkA Szabadegyetemnek, mint a nyugati magyar diaszpóra szellemi műhelyének jelentős kisugárzása volt és van a nyugat-európai, sőt az amerikai magyar szellemi élet felé. 1990 óta erősödött ez a kisugárzás Magyarország és az utódállamok magyar értelmisége irányába. A Szabadegyetem fontos feladatának tekinti a Kárpát-medencében a párbeszéd és kölcsönös megértés erősitését, és a szabad, független fórum fenntartását. A nyugati magyar diaszpóra körében erősíteni kívánja a magyar kultúrát és a tömbmagyarsággal való közösség érzését. A keresztény felekezetek egymáshoz való közeledése érdekében pedig működésével, példájával tovább kívánja szolgálni az ökumené ügyét. Ennek jegyében kötött együttműködési megállapodást a testvéri katolikus magyar értelmiségi szervezettel, a Magyar Pax Romanaval (MPR) és az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferenciával (EMEIK).TalálkozóinkAz EPMSZ évente egyszer, április vagy május havában - legtöbbször áldozócsütörtök hetében - különbözö helyszíneken u.n."Akadémiai Napok"-at rendez. E tanulmányi héten a szakemberek elöadásai, a kerekasztal-viták és a munkacsoportok, az egyetemes emberi, kivált a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkoznak, különös tekintettel korunk tudományos, teológiai és kulturális kihívásaira.A találkozók spirituális és művészi programjai a protestantizmus szellemi értékeinek elmélyítését és az ökumenikus gondolat fejlesztését, valamint a magyar irodalom, zene, színház, film- és képzőművészet jobb megismerését szolgálja.A Kárpát-medencei társ-szervezetek is rendszeresen tartanak tanulmányi napokat, vagy előadásokat, vita-esteket. Az EPMSZ magyarországi egyesülete – a Magyar Pax Románával közösen – havonta tart összejöveteleket, ahol főként aktuális társadalmi kérdéseket vitat meg.Következö programjaink Lehet-e ...2017 május 21-27 Révfülöp