Honlap/Nyitólap Kik vagyunk Konferenciáink Fényképek Könyvkiadás Válogatott Irások Vezetőség Kapcsolataink

Impressum

ELMARAD

2021 tavaszra halasztva

(QUO VADIS ÉRTELMISÉG?)

(EPMSZ Konferencia Balatonszárszó) (2020. április 29 - május 3.)

Quo vadis értelmiség? - A magyar értelmiség helyzet- és önértékelése.

A programmal kapcsolatos információk folyamatosan frissülnek a honlapon, kérjük, látogasson vissza később! – Hívogató [174 KB] - [1.1] Meghivó és Program [399 KB] - [1.7]

EPMSZE egyesület, Budapest

Lehet-e? Fórum: Civil, civilség, civil kurázsi 2020. február 19 - du. 5 - helyszín: Deák tér 4.

Valamikor a civil valami olyasmit jelentett, hogy nem egyenruhás, nem hivatalos, nem állami. Ma már eléggé más a helyzet... Kamarás István OJD moderálásával erről beszélgetnek meghívott vendégeink, akik mindnyájan a Civil Rádió munkatársai.
Az előadás elérhető az Egyház és Társadalom c. elektronikus folyóirat keretében

EPMSZ Erdélyi Kör Konferenciája 2019 október 3-6.

Az Értől az Óceánig Barangolás az Érmelléken Meghivó és Program [360 kb] - Jelentkezési határidő: szept. 10.

EPMSZE egyesület, Budapest

Lehet-e? Fórum: 2019. szeptember 16 - du. 5 helyszín: Deák tér 4.

életmin?ség vagy vallásosság? A szociokulturális környezet és hatásai Vajon ugyanazt értjük-e valláson Keleten és Nyugaton? A nyugati értékek fogadása az utóbbi évezredben megerősítette kereszténységünket, hogy utána elaltassa azt bennünk? Vagy le vagyunk maradva az istenhit értelmezésében? Változik a Fórum id?pontja és helyszíne Várhatóan az októberi és a novemberi Lehet-e? Fórum helyszíne - kísérletképpen - az Evangélikus Országos Múzeum pincéje lesz. A hétf?i múzeumi látogatási szünnap miatt - úgy tervezzük - szerdai napokon tartjuk az összejöveteleket.

Milyen közösségben az erő?

EPMSZ 50. jubileumi konferencia Felsőőrön 2019. április 29 - május 4.

Közös, közösség, közösségi. Amíg évszázadokig nem volt kérdés, hogy milyen közösségben élünk, addig a ma embere, mint oly sok mindent, ezt is választja, választhatja. Keres és talál, sokfélét talál. Milyet talál? Milyen közösségben az erő? 50. jubileumi konferencia Felsőőrön 2019. április 29 - május 4. között. A programmal kapcsolatos információk folyamatosan frissülnek a honlapon, kérjük, látogasson vissza később! – Meghivó és Program [737 KB] - [2.5] Jelentkezési Lap (pdf) [151 KB] - [1.3] Jelentkezési Lap (doc) [101 KB] - [1.2] Hívogató [154 KB] - [1.3] FIGYELEM: április 29-én hétfőn d.u. a Regisztráció (15.00) s a Megnyitó (16.00) a Református templom gyülekezeti termében lesz.

EPMSZ Erdélyi Kör Konferenciája 2018 szeptember 28-30.

Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ. IN MEMORIAM Tonk István, Kántor Lajos, Veres-Kovács Attila – Meghivó és Program [3028 KB] - Jelentkezési határidő: szept. 10.

Elhúnyt Balla Bálint, az EPMSZ tiszteletbeli elnöke.

Dr. Balla Bálint egyetemi tanár, az EPMSZ volt elnöke, majd tiszteletbeli elnöke Berlinben elhúnyt. – Értesítés (Varga Pál levele) [163 KB].

EPMSZ Konferencia 2018 április 27 - május 3.

SORSOK, EMBEREK: 1918 és azóta - Hivogató [265 KB] - Programfüzet [267 KB] - Jelentkezés [272 KB] Meghosszabbított jelentkezési határidő: márc. 15. - Tudnivaló [75 KB] Lásd részletesebben Konferenciáink alatt!

Mi az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ)?

Az EPMSZ 1969-ben alakult meg és 1972 óta svájci egyesületként működik, székhelye Bázel. 1996 februárjában Budapesten létrejött magyarországi testvérszervezete, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, amelyet a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vett. 2000 januárjában Marosvásárhelyen megalakult az EPMSZ Erdélyi Köre.Az EPMSZ civil szervezet, amelyet Nyugat-Európában élő protestáns, egyben ökumenikus gondolkodású magyar értelmiségiek 1969-ben vallásos, tudományos és kulturális célok megvalósítására alapítottak.CéljainkA Szabadegyetemnek, mint a nyugati magyar diaszpóra szellemi műhelyének jelentős kisugárzása volt és van a nyugat-európai, sőt az amerikai magyar szellemi élet felé. 1990 óta erősödött ez a kisugárzás Magyarország és az utódállamok magyar értelmisége irányába. A Szabadegyetem fontos feladatának tekinti a Kárpát-medencében a párbeszéd és kölcsönös megértés erősitését, és a szabad, független fórum fenntartását. A nyugati magyar diaszpóra körében erősíteni kívánja a magyar kultúrát és a tömbmagyarsággal való közösség érzését. A keresztény felekezetek egymáshoz való közeledése érdekében pedig működésével, példájával tovább kívánja szolgálni az ökumené ügyét. Ennek jegyében kötött együttműködési megállapodást a testvéri katolikus magyar értelmiségi szervezettel, a Magyar Pax Romanaval (MPR) és az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferenciával (EMEIK).TalálkozóinkAz EPMSZ évente egyszer, április vagy május havában - legtöbbször áldozócsütörtök hetében - különbözö helyszíneken u.n."Akadémiai Napok"-at rendez. E tanulmányi héten a szakemberek elöadásai, a kerekasztal-viták és a munkacsoportok, az egyetemes emberi, kivált a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkoznak, különös tekintettel korunk tudományos, teológiai és kulturális kihívásaira.A találkozók spirituális és művészi programjai a protestantizmus szellemi értékeinek elmélyítését és az ökumenikus gondolat fejlesztését, valamint a magyar irodalom, zene, színház, film- és képzőművészet jobb megismerését szolgálja.A Kárpát-medencei társ-szervezetek is rendszeresen tartanak tanulmányi napokat, vagy előadásokat, vita-esteket. Az EPMSZ magyarországi egyesülete – a Magyar Pax Románával közösen – havonta tart összejöveteleket, ahol főként aktuális társadalmi kérdéseket vitat meg.Következö programjaink Lehet-e ...2017 május 21-27 Révfülöp