Aktuális eseményekEvangélikus konferenciaközpont

Akadémiai Napok Balatonszárszó

2016. május 1 – 7.

"Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát…”
Ökológiai gondolkodás és társadalom

Hogyan gondolkodik a XXI. század embere a teremtett világról? Leírják-e a Szentírás szavai: „Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje es örizze azt" (1 .Móz 2:15.) a környezetünkhöz füződő viszonyulásunkat? Valóban így lenne: műveljük és őrzzük azt, amiben élünk?

Az-ökológiai válságot a hétköznapi tapasztaltainkban érzékeljük; tünetei közismertek: globális felmelegedés, ózonpajzs vékonyodása, fajok kihalása, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, savas esők, környezetszennyezés stb.
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2016. évi, Balatonszárszón megrendezendő Akademiai Napjainak résztvevőivel és meghívott előadóival ezeket a kédéseket járjuk körbe.

A válság okait elsősorban nem a természeti források elapadásában, hanem sokkal szélesebb összefüggéseiben vizsgáljuk. Neves előadóink a teológia, néprajz, történelem, szociológia, gazdálkodástudomány, illetve a természetvédelem szempontjából vizsgálják az ökológiai gondolkodás és a társadalom egymáshoz való viszonyát: a krízis jelenségeit és a kiútkeresést.

A reggeli áhítatok és az áldozócsütörtöki istentisztelet, az esti kulturális műsorok valamint a csütörtök délutáni kirándulások, a várva-várt és a nemvárt találkozások, személyes beszélgetések - és természetesen a gyönyörű, nívós környezet Balatonszárszón, a vízparton kíváló teret biztosítanak ahhoz, hogy új szempontokkal és élményekkel bővítsük látóterünket, tanuljunk egymástól és idén is feltöltekezve térjünk haza.

az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Elnöksége

Érdeklődés, jelentkezés (március 20-ig):

  Haraszti Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat, H-4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
  Telefon: +36 42 500 946,
  e-mail: haraszti.dora@epmsz.eu

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lapA Dunakanyar a vilägűrből

Akadémiai Napok Patfürdő / Patince, Szlovákia

2015. május 10 – 16.

"Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent…”
Térértelmezések a Duna mentén

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2015. évi Akadémiai Napjainak kulcsszava a „térértelmezés” lesz. Ezzel a kifejezéssel általában az egyén azon képességét jelöljük, amellyel észleli és értelmezi az őt körülvevő fizikai teret. Az egyéni térértelmezések szorosan kapcsolódnak az adott közösség térértelmezéséhez. A csoportok összetartozás-tudatának fontos meghatározója és leképeződése az a tér, ahol a csoport magát elhelyezi. Az etnikai tájkép - összefonódva a politikai államhatárok által határolt térrel, vagy a származástudattal meghatározható hazával - összetett térképzeteket hoz létre.

Fontos feladatunk az is, hogy saját közösségünk „térértelmezésének” ismerete mellett odafigyeljünk és reflektáljunk azon csoportok tereire, illetve a terekhez fűződő viszonyaira, amely közösségekkel évszázadok óta együtt használjuk, alakítjuk és szeretjük ugyanazt a tájat.

E téma feltérképezésében a felvidéki Patfürdőn, vagyis a szlovákiai Patince-én – a helymegjelölés része a felvetett témának! – sokféle szakember vesz részt: teológus és történész, művészettörténész, néprajzos, és antropológus, szociológus és pszichiáter, irodalmár és előadóművész. Számítunk a konferencia résztvevőinek aktív munkájára is.

az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Elnöksége

Érdeklődés, jelentkezés (március 31-ig):

  Haraszti Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat, H-4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
  Telefon: +36 42 500 946,
  e-mail: haraszti.dora@epmsz.eu

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lap


Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,
s az Úr házában lakozom hosszú ideig (Zsolt. 23,6)

Szomorúsággal és fájdalommal értesítünk Benneteket arról, hogy

† Dr. Szöllősy Pál jogász
1927. szeptember 1 – 2015. január 12

Szabadegyetemünk hosszü ideig elnöke, utóbb tiszteletbeli elnöke,
rövid betegség után, 88. életévében, csendesen elhúnyt.
Úgy halt meg, ahogy ő maga óhajtotta: otthon, családjától körülvéve, szenvedéstől mentesen, megbékélve.

A 2015. január 15-i urnás temetésén Fällandenben Gödri Zsolt református lelkész szolgált.
A búcsúistentszteletet 2015. január 27-én délután 15:00 órakor a zürichi Grossmünster Heleferei-ban Vályi-Nagy Ágnes református lelkész tartotta.

Kívánsága szerint a Helferei-ban tartottuk meg a búcsúistentlsizteletet, amely ez alkalommal zsúfolásig megtelt. Családja, barátai, egykori munkatársai és tisztelôi, a magyar gyülekezet tagjai, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem svájci, magyarországi, erdéyli és felvidéki társegyesületek képviselői adták meg a végtiszteletet.

Az istnetisztelet lituriáját Vályi-Nagy Ágnes reofrmátus lelkész végezte jobbára német nyelven. Magyarul egy-egy igeszakaszt, vagy imarészt iktatott be.
A család részéről két kisunokája a 23. zsoltár felolvasával, Gabi ls Anette lánya pedig nagyon személyes családi történetekkel emlékeztek vissza rá.
Christoph Sigrist grossmünsteri lelkész mély üzenetű beszédet mondott, amit ide kattintva németül olvashatunk.
AZ EPMSZ részéről Varga Pál elnök szintén németül mondta el a búcsúbeszédét, de közreadta a magyar fordítást is.


Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2014. évi esszépályázata

Az EPMSZ egy nagy múltú, ökumenikus szellemiségű egyesület, melynek alapja a közösségben való gondolkodás és felelősségvállalás, a keresztény felebaráti szeretet és türelem, a humanista műveltség és a magyar kultúra képviselete. Ezt az alapállását a hétköznapokon túl a minden évben megrendezett „Akadémiai Napok” is kifejezésre juttatják, amelyeknek aktuális tudományos-közéleti kérdések megismerése, megvitatása a célja.

A 2014. május 26. és 31. között Berekfürdőn megrendezésre kerülő konferencia témája a Nemzedékváltás, amely a maga természetes rendje ellenére is minden nemzedék számára konfliktusokat jelenthet. A teológiai, történettudományi, irodalmi, pszichológiai, szociológiai előadások témái megtalálhatók a konferencia meghívójában.

Esszépályázatunk célja, hogy a nemzedékek párbeszédének tapasztalatait minél szélesebb körből merítse. Kíváncsiak vagyunk minden tagunk és barátunk véleményére, de leginkább a fiatalokéra. Nem tanulmányokat várunk, hanem megélt, gyakorlati példákat feldolgozó vallomásokat, problémafelvetéseket, amelyek segítik megérteni a felgyorsult változások miatt is bonyolultabb nemzedékváltás sajátosságait.

Pályázni csak saját szöveggel lehet, irodalmi, szociográfiai vagy tudományos esszé benyújtásával. A szerző a pályázat benyújtásával együtt elismeri, hogy a munka teljes egészében a sajátja és a tudományos hivatkozási szabályokat betartotta. A pályázat terjedelme min. 10.000 max. 30.000n (leütés szóközzel együtt). A bírálat pozitívan értékeli az eredeti, kifinomult gondolkodást, a tiszta és körülhatárolható gondolatmenetet, a logikus érvelést, a megfelelő stílusválasztást, a szabatos írásmódot. A szöveg címlapján fel kell tüntetni a szerző nevét, elérhetőségét, email-címét és a dolgozat címét.

A Szabadegyetem elnöksége a legjobbnak ítélt esszét 50.000,- forinttal jutalmazza. A második díj: 30.000,- a harmadik: 20.000,- forint. Az EPMSZ a legjobbnak tartott munkák szerzőit meghívja és vendégül látja a berekfürdői Akadémiai Napokon. Az esszéket, vagy azok részleteit közölni fogjuk az EPMSZ következő évkönyvében.

Beküldési határidő: 2014. március 31.
Az esszéket a következő címre kell küldeni: kuti.klara@pte.hu
Kérjük, hogy felhívásunkat terjesszék barátaik, ismerőseik körében, akik a Szabadegyetemet nem, vagy kevéssé ismerik, de pályázatuk hasznára válna a berekfürdői tanácskozásnak.

Varga Pál elnökMegbékélés Háza

Akadémiai Napok Berekfürdő

2014. május 26 - május 31

Nemzedékváltások

Miközben szokásaink, ismereteink, nyelvünk és kultúránk döntő többségét elődeinktől örököljük és utódainkra hagyjuk örökül, emberemlékezet óta ismerős a csalódás: nem értünk szót a szüleinkkel és nem értünk szót a gyermekeinkkel.
Ugyanakkor mindenki számára ismerős a csodálkozás: sosem látott emberekkel fedezhetünk fel közös nemzedéki élményeket. Lódenkabát, mackónadrág, csőbútor, londoni 6:3 - mindezek valódi közösséget teremthetnek néhány pillanat alatt.
Az Akadémiai Napok idei rendezvénye ezt a kettős élményt fogja körüljárni.
Teológiai, pszichológiai, történelmi, szociológiai és irodalmi előadások beszélnek majd arról, hogy hogyan születik meg egy-egy nemzedék közössége, s van-e esélye (és kedve) nagyszülőknek, gyermekeknek és unokáknak arra, hogy meghallják és megértsék egymás szavát. Szeretettel várja régi barátaink és újabb kedves érdeklődők jelentkezését 44-ik Akadémiai Napjaira március 31-ig

az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Elnöksége

Érdeklődés, jelentkezés (március 31-ig):

  Haraszti Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat, H-4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
  Telefon: +36 42 500 946,
  e-mail: oltalom@lutheran.hu

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lapkonferenciaközpont

Akadémiai Napok Liebfrauenberg (Elzász)
2013. május 6 - 11

A bázeli székhelyű Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2013. május 6-11. között Elzászban, a liebfrauenbergi evangélikus tanulmányi központban tartja idei Akadémiai Napjait. A konferencia témáját: Többnyelvűség – belső gazdagodás, a helyszín, a kétnyelvű Elzász is kínálja.

A határon túli területeken a többségi nyelv – kisebbségi nyelv dimenzióban merül el a többnyelvűség problematikája. Magyarországon általában inkább a világnyelvek megtanulásában jelentkező hiányosságok aggasztóak. Közhelyszerűen megfogalmazódik az állítás, hogy a magyarok, úgy általában, nehezen tanulnak nyelveket. Ha kutatási adatokat vizsgálunk, már nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben is nagyok a társadalmi különbözőségek

Magyarországon csakúgy, mint a kisebbségben élő magyarság körében, a jó anyagi háttérrel rendelkező családok igyekeznek biztosítani, hogy gyermekeik mind a világnyelveket, mind a többségi nyelvet megtanulva a legjobb lehetőséghez jussanak szellemi és anyagi felemelkedésükhez. Mégis, a szomszédállamokban a magyar tannyelvű gimnáziumok tanulóinak egy része nem tanulja meg a többségi nyelvet a sikeres érettségihez szükséges szinten. Vizsgálatra szorul a kérdés: veszélyezteti-e a magyar identitást a többségi államnyelv elsajátítása? Nem az szolgálja-e jobban a magyar nemzetiség megmaradását szülőföldjén, ha nyelvi téren is kiállja a versenyt a többséghez tartozókkal? Másrészt a magyarországi viszonyokat nézve, vajon nem akadálya-e a magyarok külföldi érvényesülésének, kedvező „imázsának” az idegen nyelv(ek) tudásának hiánya? És általában jelent-e belső gazdagodást, szellemi gyarapodást az egyénnek, ha több nyelven beszél?

Az Akadémiai Napok szervezői e kérdésre már válaszoltak azzal, hogy a „többnyelvűség” mellé a címben a „belső gazdagodást” illesztették. Ugyanakkor ahhoz, hogy a többnyelvűség ne nyelvtörvényeket, tiltásokat, erőszakos nyelvi asszimilációt jelentsen, félelemmentes gondolkodásra, szabad eszmecserére, és mindenekelőtt a másik (anyanyelve) iránti kíváncsiságra és tiszteletre van szükség. Ebben a légkörben készülünk a sokhelyt fájdalmasan nélkülözött, civilizált dialógusra, ami nélkül nincs élő, működő demokrácia. Fontosnak tartjuk a különböző nézeteket vallók közti párbeszédet, amire találkozóinkon, bármily csekély is legyen azok hatása, alkalmat akarunk adni.

E kérdésekkel való foglalkozás, s a kétnyelvű Elzász viszonyainak megismerése mellett szokás szerint reggeli áhítatok, irodalmi és zenei esték, ökumenikus istentisztelet és strasbourgi kirándulás gazdagítják tanulmányi hetünket, amelyre szeretettel hívjuk érdeklődő, a magyarság sorsáért, felemelkedéséért felelősséget érző barátainkat, magyar testvéreinket

Érdeklődés, jelentkezés (március 5-ig):

  Haraszti Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat, H-4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
  Telefon: +36 42 500 946,
  e-mail: oltalom@lutheran.hu

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lap† Kovács Vermes Andor

Közgazdász, az 1956-os Forradalmi Bizottság Csurgói elnöke, Csurgó város díszpolgára

életének 93. évében, Szilveszter éjszakáján, eltávozott tölünk
Búcsúztatását
a Rieheni Hörnli temetöben tartottuk 2013. január 9-én 14.30 órakor.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik gyengülö életében vele voltak és kisérték: barátainak, rokonainak, háziorvosának és a Spitex betegápolóinak.

felesége Mária
rokonok és barátok és
tiszteletbeli unokák Magyarorszàgon, Svàjcban és Angliában

ide kattintva olvasható a Vályi-Nagy Ágnes búcsúztatója

Koszorúmegváltást a Verband der ungarischen christlichen Arbeitnehmer der Schweiz javára kérünk
Konto: 80-25959-5; IBAN: CH84 0900 0000 8002 5959 5Megyeháza

Akadémiai Napok Félixfürdő

2012. május 14 - május 19

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2012. május 14. és 19. között, a Nagyvárad melletti Félixfürdőn rendezi meg soron következő Akadémiai Napjait Nemzeti önkép és szomszédság címmel. Erre a témára egyszerre igaz, hogy évtizedek, sőt évszázadok óta tépelődünk rajta s hogy újra és újra a körmünkre ég. Mindez kétszeresen is arra kötelez bennünket, hogy az unalmas, üres, vagy álszent szólamok helyett őszinte, pontos és érzékletes válaszokat adjunk a felvetett kérdésekre. Ebben lesznek segítségünkre a meghívott előadók: teológusok, történészek és irodalmárok, szociológusok és néprajzosok Erdélyből és a Partiumból, a Felvidékről és a Délvidékről, Magyarországról, Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból.

Célunk az, hogy a rövid teológiai, történeti és irodalmi alapvetés után a jelen és a jövő felé fordítsuk a beszélgetések irányát. Ebből a szempontból különösen érdekes lehet az erdélyi, magyarországi és Nyugat-európai fiatal értelmiségiek kerekasztal-beszélgetése a konferencia zárónapján.

A kulturális programok – amelyek mindig is jellemezték az EPMSZ Akadémiai Napjait –, most különösen is részei lesznek a választott téma feldolgozásának: mit tartanak magukról azok a nemzetek, amelyek itt, a Kárpát-medencében „szomszédságra vannak ítélve”? Minden kedves érdeklődő barátunkat szeretettel várja Akadémiai Napjaira

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lap


megjelent Szabó Zoltán új könyve: Nyugati vártán

Összegyűjtött írások az emigrációból két kötetben, 800 oldalon
Kiadó: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Osiris Kiadó
Szerkesztő: András Sándor

megrendelési információk itt:(letölthető PDF)

rövid szemelvény a könyvből:(letölthető PDF)


Soli deo gloria konferenciaközpont

6. Magyar Ökumenikus Találkozó Balatonszárszón

2011 április 26 - május 1

A Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia rendezésében 2011 április 26 és május 1 között szervezzük a 6. Magyar Ökumenikus Találkozót Balatonszárszón

A találkozó témája: Kihívások és felelősségek
A magyar társadalom rengeteg kollektív és s egyéni kihívása közül hármat választottunk ki:

 • Bibó István örökségének sorsát
 • a politikai megosztottságot és
 • az ország mentálhigiénés helyzetét
Igyekeztünk a délelőtti előadásokra a témák legjobb szakértőit meghívni. Minden előadáshoz 2-3 korreferens is hozzászól. A délutánokon egy új módszerű csoportmunkára hívjuk a résztvevőket.
Természetesen szó lesz az ökumené mai helyzetéről is.
Programunkban tihanyi kirándulás is szerepel és vendégünk lesz Kányádi Sándor a Kalákával, valamint hallhatjuk Visky András: „Julia“ című monodrámáját - Dér Denise előadásában.
Áhítatok és ökumenikus istentiszteletek ölelik körül a 6. Magyar Ökumenikus Találkozót.

Részletes napi műsor: Részletes napi műsor

A konferencia zárónyilatkozata: Zárónyilatkozat (PDF)

A találkozó megnyitására délután 16:30 órakor kerül sor, de az EPMSZ tagjait már 13:30 órára várjuk az esedékes tisztújító közgyűlésre!

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lap


Horányi Özséb, a Magyar Pax Romana elnökének levele:

Ökumenikus találkozó legutóbb 1995-ben volt Gyulán. Korábban öt évente volt közös rendezvényünk - ezek szerint legkevesebb kettő kimaradt. És ami még fájdalmasabb: ma már alig találni valakit, akinek személyes élménye volna Gyula. Jóformán újra kell kezdenünk.

Ráadásul manapság talán nincs is dagálya az efféle szervezkedésnek: az ökumenének. Pedig olyan világban élünk, ahol nincs alternatívája ennek. Abban a kelet-európai térségben, amelynek Magyarország is része, az értékvesztés, avagy némiképp pozitívabban fogalmazva: a társadalom átmeneti jellege (a liminalitás) a legjellemzőbb; amikor kétségessé válik a tisztesség vagy éppen a pontosság erénye; amikor rajtunk, keresztényeken kívül senki nem tudja − és jószerével problématudata sincs például arra vonatkozóan −, hogy mi különbség van egy református és egy katolikus között vagy egy evangélikus és egy református között: nem is csak konfesszionális, de kulturális értelemben. A magunk számára ezek fontos, sőt őrzendő különbségek: vagyis értékek, de a magyar társadalom legtöbb tagjának nem az; pontosabban nem tud vele mit kezdeni.

Sokszor mi magunk sem. És természetesen nem a verbalitás szintjén: mert beszélni az ökumenéről jóformán mindannyian tudunk. Egyetérteni is könnyem tudunk abban, hogy szükség van rá. De tenni érte: az bizony zavarba ejtő helyzeteket tud előidézni. Talán azért, mert akkor már kevés a jó szándékkal megengedő attitűd, ami az elvtelen toleranciáig is elérhet; ha viszont tettekről van szó, akkor ez már biztosan kevés: nem lehet katolikus módon tenni úgy, hogy református is legyek és fordítva sem megy. Ha egyszerre akarok katolikusként és reformátusként tenni, akkor bizony új helyet kell keresnem magamnak. Mondhatom ezt ökumenikusnak: ami lényeges benne, hogy ez nem csak konfesszionálisan igaz, de kulturálisan még inkább az. Például másként kell/lehet döntenünk, ha reformátusok vagyunk, mintha katolikusok volnánk és fordítva.

Nem csak meg kell találnunk alkalomról alkalomra az ökumené pozícióját, de tanulnunk is kell keresését, keresésének módját és megvalósítását egyaránt.

Ez a 2011-es konferencia ennek jegyében szerveződik. Nekünk nem arra van szükségünk, hogy meggyőzzük magunkat és egymást az ökumené szükségességéről, hanem arra, hogy tanuljuk felismerni az ökumené alkalmait és tanuljuk megvalósításának módjait. Hátha közben egy kevéssel előbbre jutunk a megtanulásban is.
Ezért az előadások (délelőttönként) nem az ökumenéről szólnak, hanem a mi mai magyar világunkról. Kiindulópontokat adnak ahhoz a reménybeli tanuláshoz, amelynek során (főként délutánonként) keresnénk a magunk keresztény ökumenikus pozícióját a délelőtt felvetett kérdésekkel kapcsolatban.

Délelőtt intellektuális nyitottságra lesz szükségünk, hogy megértsük, mi is az a helyzet, amelyben Magyarországon közéletileg benne vagyunk. Délután pedig a szív nyitottságára is szükségünk lesz, hogy egymás értésében és megértésében növekedjünk. Önmagunkról lesz szó és egymásról. Ehhez fogunk kérni mediátori közreműködést. Olyan szakemberekét, akik abban lehetnek segítségünkre, hogy jobban értsük egymást konfesszionálisan és kulturálisan egyaránt, netán meg is értsük egymást. Mindehhez tehát rá szánt idő, nem kevés türelem szükséges. És megingathatatlan remény.


Pósa Lajos és Pósa Zoltán versei

2010. október 26-án este 18.00 órakor
az unitárius könyvesboltban - Budapest, Alkotmány u. 12

letölthető meghívó (PDF)A Dunakanyar a vilägűrből

Akadémiai Napok Patfürdő / Patince, Szlovákia

2015. május 10 – 16.

"Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent…”
Térértelmezések a Duna mentén

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2015. évi Akadémiai Napjainak kulcsszava a „térértelmezés” lesz. Ezzel a kifejezéssel általában az egyén azon képességét jelöljük, amellyel észleli és értelmezi az őt körülvevő fizikai teret. Az egyéni térértelmezések szorosan kapcsolódnak az adott közösség térértelmezéséhez. A csoportok összetartozás-tudatának fontos meghatározója és leképeződése az a tér, ahol a csoport magát elhelyezi. Az etnikai tájkép - összefonódva a politikai államhatárok által határolt térrel, vagy a származástudattal meghatározható hazával - összetett térképzeteket hoz létre.

Fontos feladatunk az is, hogy saját közösségünk „térértelmezésének” ismerete mellett odafigyeljünk és reflektáljunk azon csoportok tereire, illetve a terekhez fűződő viszonyaira, amely közösségekkel évszázadok óta együtt használjuk, alakítjuk és szeretjük ugyanazt a tájat.

E téma feltérképezésében a felvidéki Patfürdőn, vagyis a szlovákiai Patince-én – a helymegjelölés része a felvetett témának! – sokféle szakember vesz részt: teológus és történész, művészettörténész, néprajzos, és antropológus, szociológus és pszichiáter, irodalmár és előadóművész. Számítunk a konferencia résztvevőinek aktív munkájára is.

az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Elnöksége

Érdeklődés, jelentkezés (március 31-ig):

  Haraszti Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat, H-4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
  Telefon: +36 42 500 946,
  e-mail: haraszti.dora@epmsz.eu

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lap


Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,
s az Úr házában lakozom hosszú ideig (Zsolt. 23,6)

Szomorúsággal és fájdalommal értesítünk Benneteket arról, hogy

† Dr. Szöllősy Pál jogász
1927. szeptember 1 – 2015. január 12

Szabadegyetemünk hosszü ideig elnöke, utóbb tiszteletbeli elnöke,
rövid betegség után, 88. életévében, csendesen elhúnyt.
Úgy halt meg, ahogy ő maga óhajtotta: otthon, családjától körülvéve, szenvedéstől mentesen, megbékélve.

A 2015. január 15-i urnás temetésén Fällandenben Gödri Zsolt református lelkész szolgált.
A búcsúistentszteletet 2015. január 27-én délután 15:00 órakor a zürichi Grossmünster Heleferei-ban Vályi-Nagy Ágnes református lelkész tartotta.

Kívánsága szerint a Helferei-ban tartottuk meg a búcsúistentlsizteletet, amely ez alkalommal zsúfolásig megtelt. Családja, barátai, egykori munkatársai és tisztelôi, a magyar gyülekezet tagjai, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem svájci, magyarországi, erdéyli és felvidéki társegyesületek képviselői adták meg a végtiszteletet.

Az istnetisztelet lituriáját Vályi-Nagy Ágnes reofrmátus lelkész végezte jobbára német nyelven. Magyarul egy-egy igeszakaszt, vagy imarészt iktatott be.
A család részéről két kisunokája a 23. zsoltár felolvasával, Gabi ls Anette lánya pedig nagyon személyes családi történetekkel emlékeztek vissza rá.
Christoph Sigrist grossmünsteri lelkész mély üzenetű beszédet mondott, amit ide kattintva németül olvashatunk.
AZ EPMSZ részéről Varga Pál elnök szintén németül mondta el a búcsúbeszédét, de közreadta a magyar fordítást is.


Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2014. évi esszépályázata

Az EPMSZ egy nagy múltú, ökumenikus szellemiségű egyesület, melynek alapja a közösségben való gondolkodás és felelősségvállalás, a keresztény felebaráti szeretet és türelem, a humanista műveltség és a magyar kultúra képviselete. Ezt az alapállását a hétköznapokon túl a minden évben megrendezett „Akadémiai Napok” is kifejezésre juttatják, amelyeknek aktuális tudományos-közéleti kérdések megismerése, megvitatása a célja.

A 2014. május 26. és 31. között Berekfürdőn megrendezésre kerülő konferencia témája a Nemzedékváltás, amely a maga természetes rendje ellenére is minden nemzedék számára konfliktusokat jelenthet. A teológiai, történettudományi, irodalmi, pszichológiai, szociológiai előadások témái megtalálhatók a konferencia meghívójában.

Esszépályázatunk célja, hogy a nemzedékek párbeszédének tapasztalatait minél szélesebb körből merítse. Kíváncsiak vagyunk minden tagunk és barátunk véleményére, de leginkább a fiatalokéra. Nem tanulmányokat várunk, hanem megélt, gyakorlati példákat feldolgozó vallomásokat, problémafelvetéseket, amelyek segítik megérteni a felgyorsult változások miatt is bonyolultabb nemzedékváltás sajátosságait.

Pályázni csak saját szöveggel lehet, irodalmi, szociográfiai vagy tudományos esszé benyújtásával. A szerző a pályázat benyújtásával együtt elismeri, hogy a munka teljes egészében a sajátja és a tudományos hivatkozási szabályokat betartotta. A pályázat terjedelme min. 10.000 max. 30.000n (leütés szóközzel együtt). A bírálat pozitívan értékeli az eredeti, kifinomult gondolkodást, a tiszta és körülhatárolható gondolatmenetet, a logikus érvelést, a megfelelő stílusválasztást, a szabatos írásmódot. A szöveg címlapján fel kell tüntetni a szerző nevét, elérhetőségét, email-címét és a dolgozat címét.

A Szabadegyetem elnöksége a legjobbnak ítélt esszét 50.000,- forinttal jutalmazza. A második díj: 30.000,- a harmadik: 20.000,- forint. Az EPMSZ a legjobbnak tartott munkák szerzőit meghívja és vendégül látja a berekfürdői Akadémiai Napokon. Az esszéket, vagy azok részleteit közölni fogjuk az EPMSZ következő évkönyvében.

Beküldési határidő: 2014. március 31.
Az esszéket a következő címre kell küldeni: kuti.klara@pte.hu
Kérjük, hogy felhívásunkat terjesszék barátaik, ismerőseik körében, akik a Szabadegyetemet nem, vagy kevéssé ismerik, de pályázatuk hasznára válna a berekfürdői tanácskozásnak.

Varga Pál elnökMegbékélés Háza

Akadémiai Napok Berekfürdő

2014. május 26 - május 31

Nemzedékváltások

Miközben szokásaink, ismereteink, nyelvünk és kultúránk döntő többségét elődeinktől örököljük és utódainkra hagyjuk örökül, emberemlékezet óta ismerős a csalódás: nem értünk szót a szüleinkkel és nem értünk szót a gyermekeinkkel.
Ugyanakkor mindenki számára ismerős a csodálkozás: sosem látott emberekkel fedezhetünk fel közös nemzedéki élményeket. Lódenkabát, mackónadrág, csőbútor, londoni 6:3 - mindezek valódi közösséget teremthetnek néhány pillanat alatt.
Az Akadémiai Napok idei rendezvénye ezt a kettős élményt fogja körüljárni.
Teológiai, pszichológiai, történelmi, szociológiai és irodalmi előadások beszélnek majd arról, hogy hogyan születik meg egy-egy nemzedék közössége, s van-e esélye (és kedve) nagyszülőknek, gyermekeknek és unokáknak arra, hogy meghallják és megértsék egymás szavát. Szeretettel várja régi barátaink és újabb kedves érdeklődők jelentkezését 44-ik Akadémiai Napjaira március 31-ig

az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Elnöksége

Érdeklődés, jelentkezés (március 31-ig):

  Haraszti Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat, H-4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
  Telefon: +36 42 500 946,
  e-mail: oltalom@lutheran.hu

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lapkonferenciaközpont

Akadémiai Napok Liebfrauenberg (Elzász)
2013. május 6 - 11

A bázeli székhelyű Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2013. május 6-11. között Elzászban, a liebfrauenbergi evangélikus tanulmányi központban tartja idei Akadémiai Napjait. A konferencia témáját: Többnyelvűség – belső gazdagodás, a helyszín, a kétnyelvű Elzász is kínálja.

A határon túli területeken a többségi nyelv – kisebbségi nyelv dimenzióban merül el a többnyelvűség problematikája. Magyarországon általában inkább a világnyelvek megtanulásában jelentkező hiányosságok aggasztóak. Közhelyszerűen megfogalmazódik az állítás, hogy a magyarok, úgy általában, nehezen tanulnak nyelveket. Ha kutatási adatokat vizsgálunk, már nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben is nagyok a társadalmi különbözőségek

Magyarországon csakúgy, mint a kisebbségben élő magyarság körében, a jó anyagi háttérrel rendelkező családok igyekeznek biztosítani, hogy gyermekeik mind a világnyelveket, mind a többségi nyelvet megtanulva a legjobb lehetőséghez jussanak szellemi és anyagi felemelkedésükhez. Mégis, a szomszédállamokban a magyar tannyelvű gimnáziumok tanulóinak egy része nem tanulja meg a többségi nyelvet a sikeres érettségihez szükséges szinten. Vizsgálatra szorul a kérdés: veszélyezteti-e a magyar identitást a többségi államnyelv elsajátítása? Nem az szolgálja-e jobban a magyar nemzetiség megmaradását szülőföldjén, ha nyelvi téren is kiállja a versenyt a többséghez tartozókkal? Másrészt a magyarországi viszonyokat nézve, vajon nem akadálya-e a magyarok külföldi érvényesülésének, kedvező „imázsának” az idegen nyelv(ek) tudásának hiánya? És általában jelent-e belső gazdagodást, szellemi gyarapodást az egyénnek, ha több nyelven beszél?

Az Akadémiai Napok szervezői e kérdésre már válaszoltak azzal, hogy a „többnyelvűség” mellé a címben a „belső gazdagodást” illesztették. Ugyanakkor ahhoz, hogy a többnyelvűség ne nyelvtörvényeket, tiltásokat, erőszakos nyelvi asszimilációt jelentsen, félelemmentes gondolkodásra, szabad eszmecserére, és mindenekelőtt a másik (anyanyelve) iránti kíváncsiságra és tiszteletre van szükség. Ebben a légkörben készülünk a sokhelyt fájdalmasan nélkülözött, civilizált dialógusra, ami nélkül nincs élő, működő demokrácia. Fontosnak tartjuk a különböző nézeteket vallók közti párbeszédet, amire találkozóinkon, bármily csekély is legyen azok hatása, alkalmat akarunk adni.

E kérdésekkel való foglalkozás, s a kétnyelvű Elzász viszonyainak megismerése mellett szokás szerint reggeli áhítatok, irodalmi és zenei esték, ökumenikus istentisztelet és strasbourgi kirándulás gazdagítják tanulmányi hetünket, amelyre szeretettel hívjuk érdeklődő, a magyarság sorsáért, felemelkedéséért felelősséget érző barátainkat, magyar testvéreinket

Érdeklődés, jelentkezés (március 5-ig):

  Haraszti Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat, H-4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
  Telefon: +36 42 500 946,
  e-mail: oltalom@lutheran.hu

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lap† Kovács Vermes Andor

Közgazdász, az 1956-os Forradalmi Bizottság Csurgói elnöke, Csurgó város díszpolgára

életének 93. évében, Szilveszter éjszakáján, eltávozott tölünk
Búcsúztatását
a Rieheni Hörnli temetöben tartottuk 2013. január 9-én 14.30 órakor.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik gyengülö életében vele voltak és kisérték: barátainak, rokonainak, háziorvosának és a Spitex betegápolóinak.

felesége Mária
rokonok és barátok és
tiszteletbeli unokák Magyarorszàgon, Svàjcban és Angliában

ide kattintva olvasható a Vályi-Nagy Ágnes búcsúztatója

Koszorúmegváltást a Verband der ungarischen christlichen Arbeitnehmer der Schweiz javára kérünk
Konto: 80-25959-5; IBAN: CH84 0900 0000 8002 5959 5Megyeháza

Akadémiai Napok Félixfürdő

2012. május 14 - május 19

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2012. május 14. és 19. között, a Nagyvárad melletti Félixfürdőn rendezi meg soron következő Akadémiai Napjait Nemzeti önkép és szomszédság címmel. Erre a témára egyszerre igaz, hogy évtizedek, sőt évszázadok óta tépelődünk rajta s hogy újra és újra a körmünkre ég. Mindez kétszeresen is arra kötelez bennünket, hogy az unalmas, üres, vagy álszent szólamok helyett őszinte, pontos és érzékletes válaszokat adjunk a felvetett kérdésekre. Ebben lesznek segítségünkre a meghívott előadók: teológusok, történészek és irodalmárok, szociológusok és néprajzosok Erdélyből és a Partiumból, a Felvidékről és a Délvidékről, Magyarországról, Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból.

Célunk az, hogy a rövid teológiai, történeti és irodalmi alapvetés után a jelen és a jövő felé fordítsuk a beszélgetések irányát. Ebből a szempontból különösen érdekes lehet az erdélyi, magyarországi és Nyugat-európai fiatal értelmiségiek kerekasztal-beszélgetése a konferencia zárónapján.

A kulturális programok – amelyek mindig is jellemezték az EPMSZ Akadémiai Napjait –, most különösen is részei lesznek a választott téma feldolgozásának: mit tartanak magukról azok a nemzetek, amelyek itt, a Kárpát-medencében „szomszédságra vannak ítélve”? Minden kedves érdeklődő barátunkat szeretettel várja Akadémiai Napjaira

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lap


megjelent Szabó Zoltán új könyve: Nyugati vártán

Összegyűjtött írások az emigrációból két kötetben, 800 oldalon
Kiadó: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Osiris Kiadó
Szerkesztő: András Sándor

megrendelési információk itt:(letölthető PDF)

rövid szemelvény a könyvből:(letölthető PDF)


Soli deo gloria konferenciaközpont

6. Magyar Ökumenikus Találkozó Balatonszárszón

2011 április 26 - május 1

A Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia rendezésében 2011 április 26 és május 1 között szervezzük a 6. Magyar Ökumenikus Találkozót Balatonszárszón

A találkozó témája: Kihívások és felelősségek
A magyar társadalom rengeteg kollektív és s egyéni kihívása közül hármat választottunk ki:

 • Bibó István örökségének sorsát
 • a politikai megosztottságot és
 • az ország mentálhigiénés helyzetét
Igyekeztünk a délelőtti előadásokra a témák legjobb szakértőit meghívni. Minden előadáshoz 2-3 korreferens is hozzászól. A délutánokon egy új módszerű csoportmunkára hívjuk a résztvevőket.
Természetesen szó lesz az ökumené mai helyzetéről is.
Programunkban tihanyi kirándulás is szerepel és vendégünk lesz Kányádi Sándor a Kalákával, valamint hallhatjuk Visky András: „Julia“ című monodrámáját - Dér Denise előadásában.
Áhítatok és ökumenikus istentiszteletek ölelik körül a 6. Magyar Ökumenikus Találkozót.

Részletes napi műsor: Részletes napi műsor

A konferencia zárónyilatkozata: Zárónyilatkozat (PDF)

A találkozó megnyitására délután 16:30 órakor kerül sor, de az EPMSZ tagjait már 13:30 órára várjuk az esedékes tisztújító közgyűlésre!

Letölthető dokumentumok: Műsorfüzet (PDF) vagy Elektronikus jelentkezési lap


Horányi Özséb, a Magyar Pax Romana elnökének levele:

Ökumenikus találkozó legutóbb 1995-ben volt Gyulán. Korábban öt évente volt közös rendezvényünk - ezek szerint legkevesebb kettő kimaradt. És ami még fájdalmasabb: ma már alig találni valakit, akinek személyes élménye volna Gyula. Jóformán újra kell kezdenünk.

Ráadásul manapság talán nincs is dagálya az efféle szervezkedésnek: az ökumenének. Pedig olyan világban élünk, ahol nincs alternatívája ennek. Abban a kelet-európai térségben, amelynek Magyarország is része, az értékvesztés, avagy némiképp pozitívabban fogalmazva: a társadalom átmeneti jellege (a liminalitás) a legjellemzőbb; amikor kétségessé válik a tisztesség vagy éppen a pontosság erénye; amikor rajtunk, keresztényeken kívül senki nem tudja − és jószerével problématudata sincs például arra vonatkozóan −, hogy mi különbség van egy református és egy katolikus között vagy egy evangélikus és egy református között: nem is csak konfesszionális, de kulturális értelemben. A magunk számára ezek fontos, sőt őrzendő különbségek: vagyis értékek, de a magyar társadalom legtöbb tagjának nem az; pontosabban nem tud vele mit kezdeni.

Sokszor mi magunk sem. És természetesen nem a verbalitás szintjén: mert beszélni az ökumenéről jóformán mindannyian tudunk. Egyetérteni is könnyem tudunk abban, hogy szükség van rá. De tenni érte: az bizony zavarba ejtő helyzeteket tud előidézni. Talán azért, mert akkor már kevés a jó szándékkal megengedő attitűd, ami az elvtelen toleranciáig is elérhet; ha viszont tettekről van szó, akkor ez már biztosan kevés: nem lehet katolikus módon tenni úgy, hogy református is legyek és fordítva sem megy. Ha egyszerre akarok katolikusként és reformátusként tenni, akkor bizony új helyet kell keresnem magamnak. Mondhatom ezt ökumenikusnak: ami lényeges benne, hogy ez nem csak konfesszionálisan igaz, de kulturálisan még inkább az. Például másként kell/lehet döntenünk, ha reformátusok vagyunk, mintha katolikusok volnánk és fordítva.

Nem csak meg kell találnunk alkalomról alkalomra az ökumené pozícióját, de tanulnunk is kell keresését, keresésének módját és megvalósítását egyaránt.

Ez a 2011-es konferencia ennek jegyében szerveződik. Nekünk nem arra van szükségünk, hogy meggyőzzük magunkat és egymást az ökumené szükségességéről, hanem arra, hogy tanuljuk felismerni az ökumené alkalmait és tanuljuk megvalósításának módjait. Hátha közben egy kevéssel előbbre jutunk a megtanulásban is.
Ezért az előadások (délelőttönként) nem az ökumenéről szólnak, hanem a mi mai magyar világunkról. Kiindulópontokat adnak ahhoz a reménybeli tanuláshoz, amelynek során (főként délutánonként) keresnénk a magunk keresztény ökumenikus pozícióját a délelőtt felvetett kérdésekkel kapcsolatban.

Délelőtt intellektuális nyitottságra lesz szükségünk, hogy megértsük, mi is az a helyzet, amelyben Magyarországon közéletileg benne vagyunk. Délután pedig a szív nyitottságára is szükségünk lesz, hogy egymás értésében és megértésében növekedjünk. Önmagunkról lesz szó és egymásról. Ehhez fogunk kérni mediátori közreműködést. Olyan szakemberekét, akik abban lehetnek segítségünkre, hogy jobban értsük egymást konfesszionálisan és kulturálisan egyaránt, netán meg is értsük egymást. Mindehhez tehát rá szánt idő, nem kevés türelem szükséges. És megingathatatlan remény.


Pósa Lajos és Pósa Zoltán versei

2010. október 26-án este 18.00 órakor
az unitárius könyvesboltban - Budapest, Alkotmány u. 12

letölthető meghívó (PDF)Megyeháza

Akadémiai Napok Nyíregyháza
2010 május 9 - május 15

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2010. május 9-15. között 40-ik alkalommal rendezi meg Akadémiai Napjait.
A csaknem egyhetes konferenciára a Nyíregyháza melletti Sóstófürdő parkos üdülőtelepén, festői környezetben, tisztavízű tó és élményfürdő közelében kerül sor, témája: A szolidaritás ideje.
Nem közismert az, hogy Nyíregyháza az egyházi és társadalmi segítés és gondoskodás terén az ország egyik mintavárosa. A szokásos előadások, kerekasztal-beszélgetések, vitacsoportok mellett a program fontos részét alkotja az evangélikus és a református egyház által fenntartott, példamutató emberi szolidaritásról tanúskodó szeretetotthonok meglátogatása.

A helyszín módot nyújt egy beregszászi és munkácsi kirándulásra, egyben kárpátaljai testvéreink és testvérszervezetünk iránti szolidaritásunk kifejezésére. A Szabadegyetem történetében először szervezünk egésznapos kirándulást Kárpátaljára. Áldozócsütörtökön a beregszászi református templomban tartunk ökumenikus istentiszteletet, megtekintjük a város magyar intézményeit, majd megcsodáljuk a műgonddal restaurált munkácsi várat, és védője, Zrínyi Ilona emléktábláját.

A hét gazdag kulturális programján Sebestyén Márta zenész barátaival, a nagyhírű nyíregyházi Cantemus kórus és Kovács László Attila evangélikus lelkész, orgonaművész hangversenye, Berecz András mesemondó és Pregitzer Fruzsina színművésznő előadóestje, valamint Fodor Edina színművésznő Krúdy Gyula emlékének szentelt műsora szerepel.

Az önköltséget vállaló jelentkezők számára szombaton külön kirándulást szervezünk, mely a régió néhány más nevezetességének megismerését is lehetővé teszi, mint: a Báthoryak városa, Nyírbátor, a két pompás gótikus templommal, a nagykállói zsidó és a máriapócsi görög katolikus zarándokhely, a bájos tiszaháti, erdőháti gyümölcsösök és kertek, a tarpai száraz- és a túristvándi vízimalom, a dió-ligetek a Tisza partján, Szatmárcseke a kopjafás temetőjével és a Kölcsey síremlékkel. És még nem is említettük a Nyírség gasztronómiai különlegességeit, amelyek felől Krúdy Gyulát javasoljuk előzetes kalauzul választani.

† Dr. Frenkl Róbert

aranydiplomás orvos, az orvostudomány doktora, professor emeritus
türelemmel és munkával viselt szenvedés után,
életének 76. évében, 2010. február 5-én meghalt.

Temetése
2010. február 23-án, kedden délután 14.15-kor volt a Farkasréti temetőben.

Gyászolják felesége, gyermekei, testvérei, unokái, veje, sógorai, sógornői, barátai, kollégái, tisztelői, mindazok, akik szerették, és akiknek életútját egyengette.

A Semmelweis Egyetem,
a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség,
a Magyar Sporttudományi Társaság,
a Magyarországi Evangélikus Egyház és
az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
saját halottjának tekinti.

Koszorúmegváltást a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház javára kérünk.


© 2009 Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem | Minden jog fenntartva | © WEB-design: Deák Péter |