Honlap/Nyitólap Kik vagyunk Konferenciáink Fényképek Könyvkiadás Válogatott Irások Vezetőség Kapcsolataink

Elhúnyt barátaink

Veres Kovács Attila, Nagyvárad (az EPMSZ alelnöke, az Erdélyi Kör elnöke)

Kántor Lajos, Kolozsvár (az Erdélyi Kör alelnöke)

Jókai Tibor, Komárom (A Felvidéki Kör elnöke)

Balla Bálint, Berlin (Az EPMSZ volt elnöke, majd tiszteletbeli elnöke) – (Varga Pál levele) [163 KB].

† Dr. Szöllösy Pál

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,
s az Úr házában lakozom hosszú ideig (Zsolt. 23,6)

Szomorúsággal és fájdalommal értesítünk Benneteket arról, hogy
† Dr. Szöllősy Pál jogász
1927. szeptember 1 – 2015. január 12

Szabadegyetemünk hosszü ideig elnöke, utóbb tiszteletbeli elnöke,
rövid betegség után, 88. életévében, csendesen elhúnyt.
Úgy halt meg, ahogy ő maga óhajtotta: otthon, családjától körülvéve, szenvedéstől mentesen, megbékélve.

A 2015. január 15-i urnás temetésén Fällandenben Gödri Zsolt református lelkész szolgált.
A búcsúistentszteletet 2015. január 27-én délután 15:00 órakor a zürichi Grossmünster Heleferei-ban Vályi-Nagy Ágnes református lelkész tartotta.

Kívánsága szerint a Helferei-ban tartottuk meg a búcsúistentiszteletet, amely ez alkalommal zsúfolásig megtelt. Családja, barátai, egykori munkatársai és tisztelôi, a magyar gyülekezet tagjai, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem svájci, magyarországi, erdéyli és felvidéki társegyesületek képviselői adták meg a végtiszteletet.

Az istnetisztelet lituriáját Vályi-Nagy Ágnes reofrmátus lelkész végezte jobbára német nyelven. Magyarul egy-egy igeszakaszt, vagy imarészt iktatott be.
A család részéről két kisunokája a 23. zsoltár felolvasával, Gabi ls Anette lánya pedig nagyon személyes családi történetekkel emlékeztek vissza rá.
Christoph Sigrist grossmünsteri lelkész mély üzenetű beszédet mondott, amit ide kattintva németül [163 KB] olvashatunk.
AZ EPMSZ részéről Varga Pál elnök szintén németül [174 KB] mondta el a búcsúbeszédét, de közreadta a magyar fordítást [274 KB] is.

† Kovács Vermes Andor

Közgazdász, az 1956-os Forradalmi Bizottság Csurgói elnöke, Csurgó város díszpolgára

életének 93. évében, Szilveszter éjszakáján, eltávozott tölünk
Búcsúztatását
a Rieheni Hörnli temetöben tartottuk 2013. január 9-én 14.30 órakor.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik gyengülö életében vele voltak és kisérték: barátainak, rokonainak, háziorvosának és a Spitex betegápolóinak.

felesége Mária
rokonok és barátok és
tiszteletbeli unokák Magyarorszàgon, Svàjcban és Angliában

ide kattintva olvasható a Vályi-Nagy Ágnes búcsúztatója [62 KB]

† Dr. Frenkl Róbert

aranydiplomás orvos, az orvostudomány doktora, professor emeritus
türelemmel és munkával viselt szenvedés után,
életének 76. évében, 2010. február 5-én meghalt.

Temetése
2010. február 23-án, kedden délután 14.15-kor volt a Farkasréti temetőben.

Gyászolják felesége, gyermekei, testvérei, unokái, veje, sógorai, sógornői, barátai, kollégái, tisztelői, mindazok, akik szerették, és akiknek életútját egyengette.

A Semmelweis Egyetem,
a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség,
a Magyar Sporttudományi Társaság,
a Magyarországi Evangélikus Egyház és
az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
saját halottjának tekinti.