Kik vagyunk Konferenciáink Fényképek Könyvkiadás Vezetõség Kapcsolataink

Elhúnyt barátaink

† Dr. Szöllösy Pál

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,
s az Úr házában lakozom hosszú ideig (Zsolt. 23,6)

Szomorúsággal és fájdalommal értesítünk Benneteket arról, hogy
† Dr. Szöllősy Pál jogász
1927. szeptember 1 – 2015. január 12

Szabadegyetemünk hosszü ideig elnöke, utóbb tiszteletbeli elnöke,
rövid betegség után, 88. életévében, csendesen elhúnyt.
Úgy halt meg, ahogy ő maga óhajtotta: otthon, családjától körülvéve, szenvedéstől mentesen, megbékélve.

A 2015. január 15-i urnás temetésén Fällandenben Gödri Zsolt református lelkész szolgált.
A búcsúistentszteletet 2015. január 27-én délután 15:00 órakor a zürichi Grossmünster Heleferei-ban Vályi-Nagy Ágnes református lelkész tartotta.

Kívánsága szerint a Helferei-ban tartottuk meg a búcsúistentiszteletet, amely ez alkalommal zsúfolásig megtelt. Családja, barátai, egykori munkatársai és tisztelôi, a magyar gyülekezet tagjai, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem svájci, magyarországi, erdéyli és felvidéki társegyesületek képviselői adták meg a végtiszteletet.

Az istnetisztelet lituriáját Vályi-Nagy Ágnes reofrmátus lelkész végezte jobbára német nyelven. Magyarul egy-egy igeszakaszt, vagy imarészt iktatott be.
A család részéről két kisunokája a 23. zsoltár felolvasával, Gabi ls Anette lánya pedig nagyon személyes családi történetekkel emlékeztek vissza rá.
Christoph Sigrist grossmünsteri lelkész mély üzenetű beszédet mondott, amit ide kattintva németül [163 KB] olvashatunk.
AZ EPMSZ részéről Varga Pál elnök szintén németül [174 KB] mondta el a búcsúbeszédét, de közreadta a magyar fordítást [274 KB] is.

† Kovács Vermes Andor

Közgazdász, az 1956-os Forradalmi Bizottság Csurgói elnöke, Csurgó város díszpolgára

életének 93. évében, Szilveszter éjszakáján, eltávozott tölünk
Búcsúztatását
a Rieheni Hörnli temetöben tartottuk 2013. január 9-én 14.30 órakor.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik gyengülö életében vele voltak és kisérték: barátainak, rokonainak, háziorvosának és a Spitex betegápolóinak.

felesége Mária
rokonok és barátok és
tiszteletbeli unokák Magyarorszàgon, Svàjcban és Angliában

ide kattintva olvasható a Vályi-Nagy Ágnes búcsúztatója [62 KB]

† Dr. Frenkl Róbert

aranydiplomás orvos, az orvostudomány doktora, professor emeritus
türelemmel és munkával viselt szenvedés után,
életének 76. évében, 2010. február 5-én meghalt.

Temetése
2010. február 23-án, kedden délután 14.15-kor volt a Farkasréti temetőben.

Gyászolják felesége, gyermekei, testvérei, unokái, veje, sógorai, sógornői, barátai, kollégái, tisztelői, mindazok, akik szerették, és akiknek életútját egyengette.

A Semmelweis Egyetem,
a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség,
a Magyar Sporttudományi Társaság,
a Magyarországi Evangélikus Egyház és
az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
saját halottjának tekinti.